Program for årsmødet i Nyborg den 9. og 10.11. 2023

Årsmøde i pædagogikumforenigen

Tema: Motivation, mening i arbejdet og arbejdsglæde.


Sted: Hotel Nyborg Strand


Torsdag den 9.november 2023

Ankomst mellem 14:30-15:00

15:00: Velkomst

15:05-16:15: Rikke Høgsted: ”Mellem begejstring og belastning– forebyggelse af udbrændthed og sekundær traumatisering”

16:15-16:30: Pause

16:30-17:45: Carsten Petersen: "Moralsk stress - mellem professionel dømmekraft og institutionaliseret kynisme"

17:45-18:00: Pause

18:00-19:00: Generalforsamling (kun for medlemmer)

19:00-21:00 Middag med underholdning undervejs (poetry slam og spoken word v/ Peter Dyreborg)

Fri leg

Fredag den 10.11. 2023
9:00: Morgensang og workshopanvisninger
Workshops:
  1. Sofadialog med to kandidater
  2. Ulla Nedergaard: ”Brug af video i vejledningen”
  3. Stine Reintoft: "Hvad er byggestenene i det gode samarbejde? - og hvad stiller man op, når det går skævt?"
  4. Maren Aarup Schjørring: “Den tilsynsførendes dilemmaer”
9:15-10:30: 1. workshoprunde
10:30-10:45: Pause
10:45-12:00: 2. workshoprunde
12:00-12:45: Frokost
12:45-14:15: Anne Vibeke Vennerstrøm og Trine Rhein Knudsen
14:15-14:30: Tak for i år (evaluering)


Uddybelse til workshops:

1. Sofadialog med kandidater: Kom og hør to kandidaters oplevelser af at være i pædagogikum.

2. Ulla Nedergaard: Denne workshop handler om hvordan man anvender videooptagelser til feedback og vejledning.

3. Stine Reintoft: Workshoppen handler om byggestenene i "det gode samarbejde": Hvad består det egentlig af? Vi kommer også ind på, hvorfor et samarbejde let kan slå knuder, og hvad man stiller man op, når det sker. Vi vil komme ind på, når der er faglige forskelligheder og andre forskelligheder på spil, og hvad der sker, når vi som mennesker kommer under pres og samtidig skal præstere.

4. Maren Aarup Schjørring: “Den tilsynsførendes dilemmaer”: Denne workshop handler om dilemmaer, som man som tilsynsførende kan møde i krydspresset mellem kandidat, kursusleder, vejledere og ens rolle som UVM’s udsendte. Gennem diskussioner af konkrete cases klæder den deltagerne på til bedre at kunne navigere og kommunikere i de svære situationer, som man som tilsynsførende kan møde i et pædagogikumforløb.

Workshoppen henvender sig til både nye og erfarne tilsynsførende, men også til kursusledere som ønsker at se på egen praksis med nye briller. Man er som deltager velkommen til at medbringe egne dilemmaer (i anonymiseret form), som kan diskuteres på workshoppen.