Historie

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening blev stiftet i 2005 for kursusledere og tilsynsførende i hf og stx. Efter den fælles pædagogikumordning for alle gymnasiale uddannelser fra 1. august 2009, dækker Pædagogikumforeningen nu kursusledere og tilsynsførende fra hf, stx, hhx, eux og htx.

Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer, der fastlægger foreningens politik.

Hvert år afholder foreningen et årsmøde, som indeholder aktuelle og relevante emner for både medlemmer og interesserede deltagere.