Konstituering

Kære medlemmer


Bestyrelsen har konstitueret sig og pladserne er uændrede:


Formand: Dorthe Rasmussen Kjær

Næstformand: Karin Lage

Kasserer: Mette Jensen Frehr

Sekretær: Tine Hjortbak Hvelplund

Årsmødeansvarlig: Brian Lorenzen

Suppleant: Tine Blohm Graversen


I finde de ændrede vedtægter her på vores hjemmeside