Program for årsmødet 2022

Så er årets program på plads:


Torsdag den 10.11. 2022

14:30:            Ankomst kaffe og indkvartering 

15:00-15:05: Velkomst ved formanden

15:05-16:15: Oplæg 1 v/ Rane Willerslev om formidling af kultur. Perspektiv: Erfaringsviden og akademisk viden. 

16:30-17:30: Oplæg 2  v/ Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium. Perspektiv: formidling af svært fagligt stof.

17:40-18:40: Generalforsamling (kun for medlemmer - indkaldelse følger seperat)

19:00             Festmiddag med efterfølgende underholdning ved Binær

Fredag den 11.11. 2022

07:00-09:00: Morgenmad

9:00-9:15:     God morgen med morgensang og workshopanvisninger

09:15-10:30 1. workshoprunde

10:45-12:00: 2. workshoprunde

Workshops:

  1. Thomas Prætorius, HTX Lillebælt om den gode opgave og tankerne bag årets emner.
  2. Anne Bang-Larsen, IKV/SDU om aktionslæring
  3. Tekla Canger, Københavns Professionshøjskole om Kønsbevidst pædagogik – læs mere her: https://unipress.dk/udgivelser/k/kønsbevidst-pædagogik/
  4. Bente Guldbrandsen, Novo Nordisk Fonden, tidligere fysiklærer i gymnasiet om ”Foreningens politiske talerør” - gymnasielæreres efteruddannelse og hvilke politiske ambassadører vi har.

12:00-13:00: Frokost 

13:00-14:45: Oplæg ved Anne Vibeke Vennerstrøm og Trine Rhein Knudsen inkl. spørgsmål 

14:45-15:00: Evaluering og farvel