Om Pædagogikumforeningen

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening er en forening for kursusledere og tilsynsførende i alle gymnasiale ungdomsuddannelser.

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening blev stiftet i 2005 for kursusledere og tilsynsførende i hf og stx. Efter den fælles pædagogikumordning for alle gymnasiale uddannelser fra 1. august 2009, dækker Pædagogikumforeningen nu kursusledere og tilsynsførende fra hf, stx, hhx, eux og htx.
Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer, der fastlægger foreningens politik.

Foreningens årsmøde og generalforsamling samler årligt ca. 100 medlemmer. Her inviteres en hovedtaler af betydeligt format, som har fingeren på pulsen indenfor pædagogisk forskning. Her er oplæg om centrale elementer i pædagogikumordningen, og her arrangeres workshops og erfaringsudveksling for kursusledere og tilsynsførende. Gymnasieskolernes Pædagogikumforening har som sit overordnede formål at sikre kompetent varetagelse af pædagogikumuddannelsen med udgangspunkt i forhold, som vedrører kursusledere og tilsynsførende.

Venlig hilsen
Dorthe Rasmussen Kjær
Formand for Gymnasieskolernes
Pædagogikumforening