Program for årsmøde 18. og 19. november 2021

Torsdag den 18.11. 2021

14:30:            Ankomst kaffe og indkvartering 

15:00-15:05: Velkomst ved formanden

15:05-16:15: Oplæg 1:"”Dannelse, selvudvikling og faglighed": Professor ved AAU, cand. psyk., forfatter, radiovært mv. Svend Brinkmann vil tale om almen dannelse og faglighed i fremtidens gymnasieskoler.

16:30-17:30: Oplæg 2 Antrpocæn dannelse og bæredygtighed i gymnasiet”: Forsker, ph.d. mm. ved SDU Michael Paulsen, vil tale med udgangspunkt i sin nyeste bogudgivelse: ”Undervisning, dannelse og ungdomsliv”. Titlen: ”De gymnasiale uddannelser og dannelse i en antropocæn tidsalder”. https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik/dannelse/michael-paulsen-antropocaen-dannelse-og-baeredygtighed-i

17:40-18:40: Generalforsamling (kun for medlemmer)

19:00             Festmiddag

Fredag den 19.11. 2021

07:00-09:00: Morgenmad

9:00-9:15:     God morgen med morgensang og workshopanvisninger

09:15-10:30 1. workshoprunde

10:45-12:00: 2. workshoprunde

Workshops:

  1. Thomas Prætorius, HTX Lillebælt om årets teopæd emner. 
  2. Anne McClymont, Rysensteen Gymnasium om konflikter og konfliktløsning. 
  3. Hanne Sparholt Jørgensen, Køge Gymnasium om den gode vejledning. 
  4. Tine Høegh, SDU: titel følger

12:00-13:00: Frokost 

13:00-14:45: Oplæg ved Anne Vibeke Vennerstrøm og Trine Rhein Knudsen inkl. spørgsmål 

14:45-15:00: Evaluering og farvel