Vedhæftet program som pdf-fil.  Program årsmøde 2018

 

ÅRSMØDEKURSUS I GYMNASIESKOLERNES

PÆDAGOGIKUMFORENING
1. og 2. NOVEMBER 2018.

Forskellige perspektiver på pædagogikum

Torsdag d. 1. november 2018:

Kl. 14: 30 Ankomst, kaffe og indkvartering

Kl. 15:00 Velkomst ved formand Annette Kjærgaard

Kl. 15:05 -16:20 Ulla Højmark Jensen, University College Sjælland: Uddannelsesmobilitet og
læringsfællesskaber Hvem er de unge der vælger gymnasialeuddannelser og hvordan kan
gymnasiet arbejde med at rumme dem alle?

Kl. 16:20-16:40 Pause

Kl. 16:40 -17:40 Dion Rüsselbeck Hansen, IKV, SDU: Fremtidens gymnasielærer

Kl. 17:40- 18:00 Pause

Kl. 18:00-19:00 Generalforsamling i Gymnasieskolernes Pædagogikumforening.

Kl. 19:30 Festmiddag med efterfølgende underholdning

Fredag d. 2. november

Kl. 7:00 – 9:00 Morgenmad

Kl. 9:00 – 9:15 God morgen i salen med morgensang,

Kl. 9:15 – 10:30 Første Workshoprunde:
▪ Uddannelsesplanen som planlægningsværktøj ved Udviklingsgruppe nedsat af
Pædagogikumforeningens bestyrelse: Anette Thoft Jacobsen (Campus Vejle); Dorte
Boysen (Fredericia Gym); Rikke Bahn (EUc Nord) og Thomas Secher Lund( Tornbjerg
Gymnasium)
▪ Skrivedidaktik på teoretisk pædagogikum og teopæd-opgaven ved Maren Aarup
Schjørring
▪ Konfliktmægling ved Anne McClymont
▪ Aktionslæring ved Birgitte Hedegaard
▪ Elevsamtaler og karrierelæringssamtaler ved Lotte Juul Lauesen

Kl. 10:30-10:45 Pause

Kl. 10:45-12:00 Anden workshoprunde: dublering

Kl.12:00 -13:00 Frokost

Kl. 13:00 -13:30 Nyt fra ministeriet v. Trine Rhein-Knudsen, STUK, MBUL

Kl. 13:30-14:00 Nyt fra uddannelseschefen for Pædagogikum, Anne Vibeke
Vennerstrøm, SDU

Kl.14:00 -14:30 Fælles afsluttende diskussion i forlængelse af Trine Rhein-Knudsen og Anne Vibekes
oplæg

Kl. 14:30-15:00 Evaluering og afgang

Sted: Årsmødekurset foregår i år på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1 i Svendborg. Der vil være
gratis bus til/fra Odense banegård, såfremt mindst 25 melder sig til dette.

Link til deltagerevaluering: https://da.surveymonkey.com/r/F5V2JRH