Program 2019 i pdf

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening

Årsmøde 2019 14.-15.11 Hotel Svendborg

 PROGRAM

TORSDAG 14.11.

14:30:            Ankomst kaffe og indkvartering

15:00-15:05: Velkomst ved formanden

15:05-16:15: Helle Rabøl: Mobning og trivsel blandt gymnasieunge

16:30-17:30: Lars Ulriksen: Overgangsproblematikker

17:40-18:40: Generalforsamling

19:15             Festmiddag

21:00 – :         Underholdning og hyggeligt samvær

FREDAG 15.11.

07:00-09:00: Morgenmad

9:00-9:15:     God morgen med morgensang og workshopanvisninger

09:15-10:30 1. workshoprunde

10:45-12:00: 2. workshoprunde

Workshops:

  1. A) Thomas Løbger: Positiv psykologi
  2. B) Thomas Prætorius: Næste års teo.pæd.-emner og opgaveskrivning
  3. C) Maren Aarup Schjørring: Skriveprojekter i det nye pædagogikum: det fagdidaktiske projekt og pædagogikumportfolien
  4. d) Stinne V. Westh: Den stresstruede kandidat
  5. e) Inge Olhoff-Jakobsen: Videooptagelser – som redskab til at vejlede kandidaten

12:00-13:00: Frokost

13:00-14:45: Oplæg ved Anne Vibeke Vennerstrøm og Trine Rhein Knudsen inkl. spørgsmål

14:45-15:00: Evaluering og farvel

 

Pris: 2900 kr. for medlemmer, 3500 for ikke-medlemmer.

 

Tilmelding fra 8.8. via link fra hjemmesiden eller direkte hos Foreninglet.dk.