Årsmødet 2108

GP afholder årsmødekursus og generalforsamling på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 3, 5700, Svendborg, telefon: 62 21 17 00,
torsdag d. 1 november og fredag 2 november 2018.

Årsmødekursusprisen på 2600,- kr. for medlemmer, 3000,- kr. for ikke-medlemmer.